Losje St. Olav II - Oslo

Vi holder til i egne lokaler i Brobekkveien i Oslo

Vi starter i september og avslutter i mai.
Regulære møter holdes hver 14. dag på tirsdager kl 19:00 - ca. 22:00
I tillegg har vi studiekvelder ( 2 stk. pr. semester )

Vår Orden er en Esoterisk Orden, ikke hemmelig. Det er kun vår viten og Ritualer som holdes hemmelig for andre en våre medlemmer.
I Losje St. Olav II Oslo er vi Ordensbrødre i nær sagt alle aldre, og med forkjellig bakgrunn.
Vi møtes som nevnt hver 14. dag til formelle Losjemøter som inneholder både sosiale og formelle deler.
Vårde studekvelder er av uformell karakter hvor vi går gjennom godt utarbeidet studiematriell, og får veiledning og deler vår kunnskap.

Hver høst har vi et Fellesmøte  i Losjene Oslo, Drammen, Kongsberg og Hønefoss.  Vertskap for fellemøtet rullerer mellom de nevnte Losjer.
Det er alltid hyggelig å være samlet Ordensbrødre fra forskjelig Losjer, og det styrker det allerede sterke samholdet man har.

Losje St. Olav II holdt sitt 100-års jubileum i 2010, og nedefor vises et bilde fra Banketten hvor våre respektive også deltok.


I vår Losje er vi opptatt av å skape det gode samværet mellom Ordensbrødrene, samt å formidle kunnskap som vil være med å berike ens liv.