Se en presentasjonsvideo om livet i vår Orden

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden.
Ordenen er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon


Velkommen til R.H.K


Hvordan bli medlem


Følg vår Podcast